- Blog -

Full of Stuff that you shouldn't miss

Entertainment Archive

Lagu Baru Bangtan Boys Young Forever

Cakap pertanyaan boyband Bangtan Boys (BTS) berfaedah cakap atas blok kpop hip-hop yang senantiasa melagukan lagu sebagai melirik kancap amanat. serupa lagu anyar mereka yang diluncurkan belum lamban ini young forever.

Young forever merupakan film pertama dari remis ketiga hwayangyeonhwa …